HAYDİ BAFRALI GENÇLER

AB HİBE PROGRAMLARININ GENÇLERLE OLAN BÖLÜMLERİ İÇİN DEVLET PLANLMA TEŞKİLATI ULUSAL AJANSIN HAZIRLADIĞI EĞİTİMLERE KATILMAK İÇİN ACELE EDİN
EYLEM 1.3-“GENÇLİK DEMOKRASİ PROJELERİ” EĞİTİM PROGRAMI
(29 NİSAN-3 MAYIS 2009, ANKARA)

AB Gençlik Programı çerçevesinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü tarafından 29 Nisan-3 Mayıs 2009 (yol dahil) tarihleri arasında Ankara’da “Eylem 1.3-Gençlik Demokrasi Projeleri” Eğitim Programı düzenlenecektir.

Söz konusu Eğitim Programı, Gençlik Programı, Eylem 1.3 projelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak üzere katılımcılar için gerekli bilgi ve yeterliliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim Programına herhangi bir Eylem 1.3 projesi hazırlamak isteyen;

-Sivil ve siyasi örgütlenmelerde aktif olarak yer alan (Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışan gençler, gençlik grupları, siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri, orta öğretim kurumları veya üniversite öğrencileri, öğrenci topluluklarında/öğrenci kulüplerinde görev alan gençler vb.) 13-30 yaş arası gençler ya da,

-Herhangi bir kurum/kuruluşa bağlı olmaksızın sivil ve siyasi örgütlenmelerde yer almak isteyen 13-30 yaş arası gençler (bireysel başvurular) veya,

-Herhangi bir yaş kriteri aranmaksızın herhangi bir Sivil Toplum Kuruluşunda ya da gençlik kuruluşunda gençlik alanında çalışmalar yürüten gençlik çalışanları ya da yerel veya bölgesel düzeyde gençlik alanında görev yapmakta olan kamu/hükümet kuruluşlarının temsilcileri

başvuruda bulunabilirler.

Eğitim Programına kabul edilen katılımcıların eğitim süresince tam pansiyon konaklama masrafları ile eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önüne alınmak kaydıyla şehirlerarası gidiş-geliş ulaşım masrafları (ekonomik bilet) AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

Eğitim Programına ilgi duyanlar ekte sunulmakta olan Başvuru Formunu doldurarak en geç 17 Nisan 2009 günü mesai saati bitimine kadar oya.bumin@ua.gov.tr adresine göndererek başvuruda bulunabilirler. Başvuru Formunun son sayfasının imzalı olması gerektiğinden tarama (scan) imkanı olmayan başvuru sahiplerinin sadece bu sayfayı aynı zamanda 0312 409 61 16 nolu faks numarasına da göndermeleri gerekmektedir.

Eğitim Programına kabul edilen katılımcıların listesi, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı web sitesinin “Gençlik Programı” bağlantısının “Duyurular ve Haberler” başlıklı bölümünde 22 Nisan 2009 tarihinde yayınlanacaktır.

BAFRA TSO 2 MİLYON EURO DEĞERİNDE AB PROJESİNE İMZA ATTI

 Bafra Ticaret Sanayi Odası (TSO) ve Bafra ilçe Belediyesi ‘Bafra İş Geliştirme ve İhracatı destekleme merkezi (Bafra İş-Gem) projesi’ kapsamında olan 2 Milyon Euro değerinde AB projesine imza attı. Bafra Ticaret Sanayi Odası (TSO) ve Bafra ilçe Belediyesi ‘Bafra İş Geliştirme ve İhracatı destekleme merkezi (Bafra İş-Gem) projesi’ kapsamında olan 2 Milyon Euro değerinde AB projesine imza attı. Bafra Ticaret Sanayi Odasında gerçekleşen proje İmza töreninde bir konuşma yapan GLOFONE Ar-Ge proje Eğitim danışmanlık proje koordinatörü Kadir Bülent Teber,” Bu gün burada Bafra bölgemiz için önemli bir adımı sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bafra’mız Anadolu’nun en verimli topraklarındandır. Lakin Çalışkan insanları ve kendine has dinamikleri ile hak ettiği yerin çok gerisindedir. Bizler el birliği ile kurmuş olduğumuz Bafra Organize Sanayi Bölgesi ile bu dinamiklerimizi harekete geçirmeyi ve tarımı ile adım adım büyüyen sanayisi ile bölgemizi hak ettiği konuma getirmek için çalışıyoruz. Tarım ürünlerinin çeşitliliği ve özverili insanları ile Bafra’mız biz inanıyoruz ki bu süreci kendi lehinde en iyi şekilde kullanacaktır. Biliyorsunuz Türkiye ile Avrupa Birliği mali işbirliği süreci 2007–2013 döneminde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülecektir. Bu çerçevede Sanayi Bakanlığımızca “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı -BROP 2007–2009 kapsamında birinci proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Bu proje teklif çağrısı şu 5 Tedbiri kapsamaktadır; Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi, Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi, Turizm Altyapısı, Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetlerinin İyileştirilmesi, İşletmelere Temel Bilgi ve Danışmanlık Desteği Sağlanması, Sanayi Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesidir” dedi. Bafra Ticaret Sanayi Odası Başkanı Rızvan Aksoy ise; “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının amacı Türk ekonomisinin rekabet gücünü AB ekonomisi ile yakınlaştırmak ve bölgesel sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için BROP, kaynaklarını etkin ve katkının en yüksek seviyede olacağı sınırlı sayıdaki bölge, öncelik ve sektörler üzerine yoğunlaştırmıştır. Ne mutlu bize ki biz de bu programın uygulama alanı içerisinde yer alan ve yıldızla gösterilen öncelikli bölgelerden biriyiz. Bu Bafra’mızı hak ettiği gelişmişliğe ulaştırmak için çok önemli bir fırsattır. Bu bağlamda Bafra olarak bir proje hazırladık; Bafra İş Geliştirme (Bafra İş-Gem) ve İhracatı Destekleme Merkezi Projesinde, Öncelik Ekseninin Başlığı İşletme Kapasitelerinin Arttırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi, İşletmelere Temel Bilgi ve Danışmanlık Desteği Sağlanmasıdır. Bafra İş Geliştirme ve İhracatı Destekleme Merkezi ile; bölgede özellikle yeni işletmeler olmak üzere KOBİ‘lerin girişimcilik kültür ve becerilerini ve rekabet edebilirliklerini temel bilgi destekleri ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile iyileştirmektir. Proje ile bölgedeki KOBİ’lerin; iş hacimlerinin arttırılması, işletme kapasitelerinin geliştirilmesi, gelirlerinin yükseltilmesi ve etkin bütçe yönetimlerinin sağlanması, tanıtım eksikliklerinin giderilmesi, ihracat potansiyellerinin arttırılmasına katkı sağlanması ve bölgede potansiyel girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Projenin uygulanacağı yer, Bafra ilçe sınırları içinde bulunan; başta Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere KOBİ’lerin bulunduğu tüm yerleşkeler, sözleşme makamının sözleşmeyi imzalamasını takiben 36 aydır. Projeden Bafra ilçe sınırları içerisinde bulunan; OSB mensubu KOBİ’ler, Ticaret ve Sanayi Odası mensubu başta KOBİ’ler olmak üzere diğer tüm işletmeler, Hal mensubu işletmeler, tüm potansiyel girişimciler. Projemizin faaliyete geçmesi ile birlikte bir İş geliştirme Merkezimiz olacak” diye konuştu. Aksoy,”İş geliştirme merkezimizde Hukuk danışmanlığı faaliyetleri; KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu evrakların hazırlanması ve takibi iş sözleşmeleri, teknik şartnamelerin hukuki ekleri, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu mevzuat ve yasaların incelenmesi faaliyetleri olacak. İş geliştirme faaliyetleri; Yeni iş/sektör raporları, bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, yeni iş kurma danışmanlığı, talebe göre sektör araştırmaları, 6 aylık “Bafra bölgesi potansiyel sektörler ve ortalama iş açığı raporları Türkiye ortalamasına göre”, desteklerin TÜBİTAK, KOSGEB başvuru ve kullanımı danışmanlığı yer alacaktır. İş destek faaliyetleri; Piyasa analizleri, 6 aylık dönemler şeklinde Bafra bölgesi iş Analizi raporları, proje danışmanlığı, kapasite geliştirme projelendirme/uygulama danışmanlığı, kalite ve sertifikasyon danışmanlığı, kurumsallaşma faaliyetleri için danışmanlık, finans yönetimi danışmanlığı, kurumsal destekler TÜBİTAK, KOSGEB v.b. başvuru/uygulama danışmanlığı. İhracat destek faaliyetleri; Yurtdışı piyasa analizleri Eurozone, Rusya, Ukrayna, dış ticaret danışmanlığı, tercümanlık hizmetleri, fuarlara katılım ve fuar liderliği, “TOBB yurtdışı işbirliği çağrıları tarama, kıymetlendirme ve işletmeleri bilgilendirme hizmetleri, İkili görüşmeleri yürütme, yurtdışı iletişim altyapısı kurma(IP telefon), Küme faaliyetleri; gıda kümesi oluşturma, küme toplantıları düzenleyerek ikili ilişkileri güçlendirme, firmalar arası görüşmeleri yürütme, 6 aylık küme faaliyet raporları oluşturma ve Üniversite-sanayici- üretici linki oluşturma. Web Danışmanlığı; KOBİ’lere ücretsiz Web sitesi hazırlanması, KOBİ’lere hazırlanan web sitelerinin her hafta güncellenmesi, KOBİ’lerin mail trafiklerinin kontrolü olacak” şeklinde konuştu.
KAYNAK :BAFRA TSO SİTESİ