BAFRA VE KENT KONSEYİ GENÇLİK MERKEZİ


BAFRA VE KENT KONSEYİ
Kent Konseyi Nedir?


Belediye Kanunu'nun 76. Maddesi (03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı) dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliği çerçevesinde tüm belediyelerin kurmakla yükümlü olduğu konseydir. Bu konseyde karar vericilerin yan ısıra sivil toplum kuruluşları da yer almaktadır. Kanundaki tanımı; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluşulan, kentin kalkınma önceklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapı oluşturulan yönetim mekanizmasıdır.Görevleri; - Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, -Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, - Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak, - Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, - Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, - Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, - Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, - Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, - Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, - Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, - Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.
KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
Kent Konseyi Yönetmeliği
İçişleri Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006
Resmi Gazete Sayısı : 26313
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
BAFRADA HALEN KENT KONSEYİİ KURULDUĞU HALDE HERHANGİ BİR FAALİYETİ GÖRÜLMEDİ YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ KENT KONSEYİNDEE NE GİBİ FAALİYETLER YAPILYOR BAKABİLİRSİNİZ.BAFRAMIZDA ARTIK GÖRDÜĞÜM KADARIYLA İNSANLAR CARREFOUR TANSAŞ VE DİĞER MARKETLERE GİREREK SOSYAL FAALİYET YAPIYOR. GENÇLERİMİZDE ZATEN YAPICAK BİŞİY OLMADIĞI İÇİN KÖŞE BAŞLARINDAA.KENT KONSEYİ KURULSUN GENÇLİK MERKEZİ ACİLEN OLUŞTURULSUN.KOSGEB AB PROJE OFİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VB GİBİ KURUMLARLA ORTAK ÇALIŞMA YAPILSINN..ORDAKİ HOCALARIMIZ SİZLERİ BEKLİYOR.. HAYDİİİ ARTIKK LÜTFEN.
ÖRNEK KENT KONSEYİ:http://www.antalyakentkonseyi.org.tr/