AVRUPALILAR DERNEĞİ VE (BAFRA VİZYON GAZATESİ)GAZETEMİZDEN AB’ YE BİR ADIM DAHAAVRUPALILAR DERNEĞİ VE GAZETEMİZDEN AB’ YE BİR ADIM DAHA

Avrupalılar Derneği Başkanı Sayın Mustafa ÖZCAN ve Gazetemiz
11 Aralık 2010 Tarihinde Avrupa Birliği Genel sekreterliğinin düzenlemiş olduğu Sivil Toplum Avrupa Yolunda Adlı konferansa Sayın Dernek Başkanı Mustafa ÖZCAN’IN katkılarıyla katıldık.Toplantıya Avrupa Birliği dönem başkanı ……Sayın Başmüzakereci ve Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Sayın Kadir TOPBAŞ,Ülkemizin dört bir yanından gelen sivil toplum örgütü temsilcileri,Belediyeye ait temsilciler ve sivil katılımcılar iştirak etti.Toplantının ana gündemi Ülkemizin Avrupa Birliğine giriş sürecinde katılımcıların fikirlerinin’de alındığı oturumlar yapılarak ortak akıl ortak gündem ile sürecin hızlandırılması ve sürece etkisinin sağlanmasıydı.Toplantıda Konuşan Sayın Bakan Başmüzakereci Egemen Bağış Avrupa Birliğinin Türkiye’nin süreç içerisinde yaptığı gelişmeleri göz ardı etmemesi gerektiğini ve Güzellikleriyle dikkati çeken Yavru Vatan Kıbrıs’ın vb gibi konuların öne sürülerek Üyeliğin geciktirilmeyerek Tamamlanması çağrısında bulundu.Bir diğer önemli konu ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Sayın Kadir TOPBAŞ gündem ve 2010 kültür başkenti seçilen güzel ilimiz İstanbul Hakkında Konuşmalar yaptı 2010 yılında yapılan kültür ve sanat etkinliklerinden bahsetti.Bunun yanı sıra Hibe programlarından yararlanılması için 8 ilde başlatılacak büyük bir programdan bahsedildi.Toplantının Öğleden sonraki oturumunda ise 4 grup halinde katılımcılar programlara ayrıldı.Toplantının VİZE İle ilgili bölümüne katılan  Avrupalılar Derneği Başkanı Sayın Mustafa ÖZCAN Avrupadan Özellikle ALMANYA’dan  emekli olup gelen fakat haklarını tam olarak alamayan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları ve vize problemlerini bizzat Sayın Başmüzakereci ve Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a sunduğu bilgilendirme dosyası ile anlattı ve değerlendirmeler yaptı.Gazetemiz Toplantının hibeler ilgili bölümüne katıldı.Bölgemizde AB hibe programlarının daha yeni tanınmaya başladığını  ancak yapılan eğitim ve bilgilendirme  çalışmalarının yeteri kadar anlaşılamadığından bu yüzdende bölgede proje yapan dernek ve kurumların azlığından  bahsettik.Ve konuyla ilgili iyileştirme sürecinin pozitif yönde olması için  değerlendirmelerde bulunduk.Toplantının bitiminden sonraki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Sayın Kadir TOPBAŞ’IN bahsettiği 8 ilin içerisine SAMSUN ilimiz in’de katılması için Avrupa Birliği Genel sekreterliğini arayarak konuya ilgili gerekirse Valiliğimiz in’de devreye sokularak bu 8 ilin içinde SAMSUN ilimizin olması için gayret gösterdik.